• W dniu 29 marca 2011 roku, w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie, miało miejsce seminarium naukowo - techniczne o tematyce:

  "METODY ZABEZPIECZANIA SKARP"
  "BARIERY OCHRONNE"

  Organizatorami seminarium byli: FOLIAREX Sp. z o.o., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (przy udziale pracowników MBI-Małopolskiego Biura Inwestycyjnego Sp. z o.o.), Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, oraz firmy Colombus, Entos, Glob-Krata, Trava system s.c.

  Podczas seminarium omawiane były między innymi takie zagadnienia jak:

  • "Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zasadami doboru geosyntetyków" - prowadzący: Piotr Jermołowicz.
  • "Innowacyjny system zabezpieczenia skarp i nasypów" - prowadzący: Jan Kuczałek.
  • "Biowłókniny - rys historyczny, rozwój i zastosowania wczoraj i dziś" - prowadzący: Zbigniew Kaźmierczak.

  Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele GDDKiA, przedstawiciele polskich uczelni technicznych, projektanci oraz przedstawiciele dużych firm wykonawczych, specjalizujących się w branży drogowej i wielu innych.

  Bardzo duża frekwencja i zainteresowanie seminarium świadczą o chęci i potrzebie poszerzania wiedzy na temat geosyntetyków, które zaczynają odgrywać bardzo dużą rolę w budownictwie drogowym. Podczas krótkiego podsumowania konferencji organizatorzy wstępnie wrazili chęć i wolę kontynuacji podobnych przedsięwzięć w innych regionach Polski.


  Seminarium METODY ZABEZPIECZANIA SKARP, BARIERY OCHRONNE Seminarium METODY ZABEZPIECZANIA SKARP, BARIERY OCHRONNE Seminarium METODY ZABEZPIECZANIA SKARP, BARIERY OCHRONNE


  Uruchomiliśmy nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną folii ochronnych - doskonałych do ochrony produktów w czasie transportu i montażu. Folia idealnie nadaje się do ochrony takich produktów jak blacha, profile PCV czy karoseria samochodowa.Copyright © P.W. Foliarex Sp. z o.o. Casus Design