• "Złap wiatr w żagle Regaty 2012" - notka

  Szanowni Państwo,
  jest nam szalenie miło zaprezentować nową rodzinę membran dachowych "STROTEX EXTREME". Zmieniająca się sytuacja na rynku materiałów budowlanych zainspirowała nas do poszukiwania nowych rozwiązań i technologii, pozwalających na spełnienie najwyższych wymagań jakościowych nie tylko w zakresie wyglądu, parametrów technicznych ale i właściwości użytkowych naszych membran. W skład nowej serii produktów gotowej do zamawiania przez Państwa wchodzą STROTEX EXPERT, DYNAMIC, EXTREME I NEXTREME.

  Wprowadzenie nowych produktów z grupy STROTEX skłoniło nas także do stworzenia wyjątkowo atrakcyjnych warunków zakupu połączonych z konkursem. Firma która dokona u nas największych zakupów membran z rodziny STROTEX EXTREME nagrodzona zostanie wyjazdem na regaty żeglarskie do Chorwacji we wrześniu 2012r.. Kolejne trzy miejsca również będą premiowane nagrodą główną. Regaty organizowane przez naszą firmę to sposób na spędzenie czasu w miejscach do tej pory nieznanych oraz szansa na poczucie smaku rywalizacji żeglarskiej na wodach Morza Adriatyckiego.


  REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH organizowanego przez GRUPĘ FOLIAREX

  § 1 REGULAMIN

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie " Złap wiat wiatr w żagle"! Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu akcji.
  2. Regulamin określa prawa i zobowiązania stron: organizatora programu - Grupy Foliarex i uczestników programu: Partnera Handlowego.

  § 2 UCZESTNICY PROGRAMU

  1. Program skierowany jest do Partnerów Handlowych Grypy Foliarex

  § 3 ZASADY PROGRAMU

  1. Program obejmuje zlecenia złożone w okresie od 01.08.2011r. do 31.07.2012r...
  2. Program dotyczy następujących produktów oferowanych przez Grupę Foliarex:
  - STROTEX EXPERT
  - DYNAMIC
  - EXTREME
  - NEXTREME
  3. Grupa Foliarex nie wymaga od uczestników żadnych dodatkowych formalności. Jedynym parametrem branym pod uwagę w rozstrzygnięciu konkursu jest aktywna współpraca z Grupą Foliarex i wysokość obrotów osiągniętych w terminie określonym przez § 3 pkt.1 niniejszego Regulaminu
  4. Zadanie rozliczenia konkursu leży po stronie organizatora konkursu - Grupę Foliarex
  5. Sześć najlepszych wyników będzie premiowane nagrodą określoną w § 4 niniejszego Regulaminu.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 10.08.2012r.
  7. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie wysłana pocztą nie później 3 dni po ogłoszeniu wyników
  8. Uczestnik programu ma maksymalnie 5 dni roboczych na potwierdzenie, lub rezygnację z przyjęcia nagrody.

  § 4 NAGRODA

  1. Nagrodą za szęść najlepszych wyników jest Rejs jachtem po wodach Adriatyku u wybrzeży Chorwacji i udział w regatach Grupy PSB
  2. Liczba miejsc - 6 osób
  3. Organizator gwarantuje:
  transport drogowy
  - czarter jachtu
  - wyżywienie
  - powrót do Polski
  4. Szczegółowe informacje dot. terminu oraz programu wyjazdu zostaną podane w marcu 2012r.

  § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie zobowiązania publiczno-prawne są po stronie uczestnika programu
  2. Wartość nagrody przekazanej w ramach programu stanowi w rozumieniu przepisów podatkowych przychód z działalności gospodarczej dla obdarowanych.Copyright © P.W. Foliarex Sp. z o.o. Casus Design