Nasze podejście do ochrony środowiska i założeń Gospodarki Cyrkularnej

  1. 90% asortymentów produkowanych przez grupę Foliarex opiera się na jednorodnych recepturach (na bazie polietylenu lub polipropylenu), które w całości podlegają recyklingowi.
  2. Poziom odpadów produkcyjnych nie przekracza 3% i jest prawie w całości recyklingowany i wykorzystany w dalszym procesie produkcji.
  3. Foliarex Tworzywa Specjalne to przedsiębiorstwo, które w ramach grupy Foliarex odzyskuje ponad 90% naszych odpadów. Dodatkowo zakład ten prowadzi selektywną zbiórkę odpadów foliowych, przywracając do obiegu ponad 500 ton zużytego polietylenu miesięcznie.
  4. W większości zużywane przez nas tworzywa są magazynowe w silosach i big-bagach, co w znaczny sposób ogranicza zużycie polietylenowych worków do pakowania surowców.
  5. Tam, gdzie użycie workowanych surowców jest niezbędne, prowadzimy selektywną zbiórkę worków po surowcach, która podlega recyklingowi. W ten sposób przywracamy do obiegu ponad 50 tysięcy worków po surowcach w każdym miesiącu.
  6. Większość naszych urządzeń grzewczych została wyposażona w płaszcze termoizolacyjne, co znacząco ogranicza utratę ciepła oraz zużycie energii w procesie technologicznym.
  7. Poprzez systematyczną wymianę parku maszynowego, obniżamy zużycie energii, dzięki zastosowaniu energooszczędnych układów napędowych.
  8. Prowadzimy ciągłe badania nad nowymi tworzywami, które pozwolą zredukować zużycie energii poprzez obniżenie temperatury przetwórstwa i temperatury zgrzewu wyrobów foliowych.
  9. Naszym klientom oferujemy ekspertyzę w zakresie oszczędności energetycznej poprzez wykorzystanie w swoim procesie wyrobów foliowych o obniżonych temperaturach przetwórstwa (dotyczy zwłaszcza automatów pakujących).