Czym jest regranulat pokonsumencki (PCR)

PCR to skrót od recyklingu odpadów pokonsumenckich. Produkty PCR są wykonane z przetworzonego plastiku, zużytego w gospodarstwach domowych, obiektach handlowych, przemysłowych i instytucjonalnych. Odpady pokonsumenckie to największy na świecie strumień odpadów. Dlatego stale szukamy sposobów na zmniejszenie rozmiaru tego strumienia, poprzez ponowne wykorzystanie tworzyw. Wiele z nich, takich jak PET, polietylen czy polipropylen mogą z łatwością podlegać ponownemu przetwórstwu, co ogranicza wykorzystanie surowców pierwotnych.

Jaka jest przewaga tworzyw PCR nad tworzywami pierwotnymi?

 • Mniejsze wykorzystanie zasobów kopalnych
 • Redukcja emisji CO2 do 85%
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii
 • Zmniejszenie ilości odpadów
 • Zwiększona świadomość konsumentów na temat marek wspierających ochronę środowiska
 • Wspiera tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Podatek od plastiku

W odniesieniu do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których nie istnieją łatwo dostępne odpowiednie i bardziej zrównoważone produkty alternatywne, państwa członkowskie powinny, zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, wprowadzić również systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aby pokryć niezbędne koszty gospodarowania odpadami i sprzątania zaśmiecenia oraz koszty środków służących upowszechnianiu wiedzy, których celem jest zapobieganie i ograniczanie takiego zaśmiecania.

Pokrycie tych kosztów nie powinno przekraczać kosztów niezbędnych do gospodarnego świadczenia tych usług i powinny być ustalane, z zachowaniem przejrzystości, między zainteresowanymi podmiotami.

Pkt 21. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

– Lider w dziedzinie certyfikacji folii i opakowań z PCR


EuCertPlast to europejski system certyfikacji producentów recyklatów tworzyw sztucznych, który polega na standaryzacji procesów zaopatrzenia i produkcji.

EuCertPlast skupia się na identyfikowalności materiałów z tworzyw sztucznych (w całym procesie recyklingu i łańcuchu dostaw) oraz na jakości zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie końcowym, zwracając szczególną uwagę na rozróżnienie pomiędzy recyklingiem pokonsumenckim i poprzemysłowym.

RecyClass to kompleksowa, międzybranżowa inicjatywa, która zwiększa możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, jednocześnie promując identyfikowalność odpadów z tworzyw sztucznych i zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w Europie.

RecyClass opracował system do niezawodnego śledzenia pochodzenia odpadów z tworzyw sztucznych, a także do obliczania i weryfikacji zawartości recyklingu w produktach z tworzyw sztucznych.

Blue Angel to znak ekologiczny informujący konsumenta o produktach wysokiej jakości pod względem ekologicznym, promujący konsumpcję świadomą ekologicznie.

Minimalna zawartość odpadów pokonsumenckich w końcowych wyrobach z tworzyw sztucznych nie może być mniejsza niż 80%, a dostawcy recyklatów muszą być certyfikowani na zgodność ze standardem EuCertPlast w dużym stopniu opartym na bilansie masy.

Nasze podejście do ekologii:

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej kultury organizacyjnej. Minimalizacja zużycia tworzyw sztucznych oraz maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych to podstawa naszego podejścia do ochrony środowiska i ekologii.

 • 98% asortymentów produkowanych przez Foliarex opiera się na jednorodnych recepturach (na bazie polietylenu lub polipropylenu), które w całości podlegają recyklingowi.
 • Poziom odpadów produkcyjnych nie przekracza 3% i jest prawie w całości recyklingowany i wykorzystany w dalszym procesie produkcji.
 • Tam, gdzie użycie workowanych surowców jest niezbędne, prowadzimy selektywną zbiórkę worków po surowcach, która podlega recyklingowi. W ten sposób przywracamy do obiegu ponad 50 tysięcy worków po surowcach w każdym miesiącu.
 • Większość naszych urządzeń grzewczych została wyposażona w płaszcze termoizolacyjne, co znacząco ogranicza utratę ciepła oraz zużycie energii w procesie technologicznym.
 • Naszym klientom oferujemy ekspertyzę w zakresie oszczędności energetycznej poprzez wykorzystanie w swoim procesie wyrobów foliowych o obniżonych temperaturach przetwórstwa (dotyczy zwłaszcza automatów pakujących).

RecoTrace

RecoTrace to system zbierania danych dotyczących recyklingu tworzyw i wykorzystania recyklatów, dzięki czemu możliwa będzie obserwacja obiegu polimerów w Europie.

Zrozumienie wielkości i dynamiki europejskiego rynku recyklatów pomoże w konstruowaniu przyszłej legislacji i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które przyspieszą przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego. Foliarex jest jedną z pierwszych firm w branży produkcji folii, która przesyła dane o odpadach do bazy RecoTrace.

Sprawdź nasze certyfikaty:

RecoTrace to system zbierania danych dotyczących recyklingu tworzyw i wykorzystania recyklatów, dzięki czemu możliwa będzie obserwacja obiegu polimerów w Europie.

Certyfikowane firmy EuCertPlast:
www.eucertplast.eu/certified-recyclers

Certyfikowane firmy RecyClass:
www.recyclass.eu/get-certified/recycled-plastic/recycled-content-traceability-certificates

Certyfikowane firmy Blue Angel:
www.blauer-engel.de